זוג צמדנים 3M RF7010

זוג צמדנים הניתנים לפתיחה וסגירה חוזרת, זכר ונקבה עם דבק , צבע לבן.

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
70005032241לבן
19 מ"מ - 45.72 ס"מ 13.310
מק"ט70005032241
צבעלבן
מידות19 מ"מ - 45.72 ס"מ
מספר יחידות
מחיר13.31
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.

נתוני מוצר

צבעלבן
מידות19 מ"מ - 45.72 ס"מ
סוגזכר נקבה עם דבק
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.