דסקיות לטש נצמדות "6 338 3M

דסקית נצמדת 6" לליטוש וגימור מבית 3M ,בגרעינים P80 עד P500

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
מבצעGC801022127
P120 0.93 0.73 0
מבצעGC801022135
P150 0.93 0.73 0
מבצעGC801022168
P240 0.93 0.73 0
מבצעGC801022200
P400 1.02 0.73 0
מבצעGC801022218
P500 0.93 0.73 0
מק"טGC801022127
צבע
מידותP120
מספר יחידות
מחיר0.73
סה"כ0
מק"טGC801022135
צבע
מידותP150
מספר יחידות
מחיר0.73
סה"כ0
מק"טGC801022168
צבע
מידותP240
מספר יחידות
מחיר0.73
סה"כ0
מק"טGC801022200
צבע
מידותP400
מספר יחידות
מחיר0.73
סה"כ0
מק"טGC801022218
צבע
מידותP500
מספר יחידות
מחיר0.73
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.

נתוני מוצר

גרעיניםP80 עד P500
מידות6"
מיועד לליטוש וגימור
חטיבהליטוש
ייצרן3M
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.