M920 מכשיר יישום לסרט חד צדדי 3M

M920 מכשיר יישום לסרט חד צדדי 3M
M920-מכשיר-יישום-לסרט-חד-צדדי-לחיתוך-אורך-אחיד

M920 מכשיר יישום לסרט חד צדדי לחיתוך אורך אחיד 

M920 הינו מכשיר יישום לסרט חד צדדי לחיתוך אורך אחיד בין חצי ס”מ עד עשרה ס”מ בלחיצת כפתור ללא צורך בחיבור לחשמל מתאים לליבות של 3″ לסרטים ברוחב של עד 1″ 

אפשרויות אריזה
מק"ט צבע מידות זמן אספקה מס' יחידות מחיר סה"כ הוסף להזמנה
78806939027
1470
1470
הוסף
*הזמנות מתחת ל400 ש”ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ”ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.
פרטי המוצר
ליבת גליל3 אינץ'
רוחב גליל מקסימלי1 אינץ'
צורך מחשמלאין
ייעודסרטי דבק חד צדדי, סרטי דבק דו"צ דקים
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.