נשמית 3M C112

נשמית 3M C112
IMG_0103

נשמית 3M C112

C112 הינה נשמית כוס לסינון חלקיקים ברמת P2 עם שסתום לפינוי חם ולחות, מספקת נוחות ועמידות בעבודה מרובה.

אפשרויות אריזה
מק"ט צבע מידות זמן אספקה מס' יחידות מחיר סה"כ הוסף להזמנה
GT500079915 P2
6.33
63.3
הוסף
*הזמנות מתחת ל400 ש”ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ”ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.
פרטי המוצר
רמת סינון חלקיקיםFFP2
צורה כוס
שסתוםיש
תקניםEN 149:2001 FFP1/ EN149:2001+A1:2009
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.