נשמית ריתוך 9925 3M

נשמית ריתוך 9925 3M
9925

נשמית ריתוך 9925 3M

9925 הינה נשמית להגנת נשימה עם פחם פעיל מיועדת לרתכים, בעלת שכבת מגן מעקבת  בעירה, מתוכננת לעבודה בתוך מסכת ריתוך, מגנה בפני חלקיקים ברמה P2, גזים ואדים הנפלטים בזמן עבודת הריתוך.

אפשרויות אריזה
מק"ט צבע מידות זמן אספקה מס' יחידות מחיר סה"כ הוסף להזמנה
70071563988 P2
29.75
297.5
הוסף
*הזמנות מתחת ל400 ש”ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ”ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.
פרטי המוצר
רמת סינון חלקיקיםFFP2
צורהכוס
שסתוםיש
תקניםאישור CE
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.