מגב לחיצה 3M

מגב לחיצה 3M
squeegee_gold

מגב לחיצה 3M

מגב לחיצה 3M משמש להידוק ולהוצאת בועות אויר בהדבקת סרטי דבק חד צדדי ומדבקות. קיים בשתי מידות קושי, זהב קשיח וכחול גמיש.

אפשרויות אריזה
מק"ט צבע מידות זמן אספקה מס' יחידות מחיר סה"כ הוסף להזמנה
75345442646 כחול
2.24
2.24
הוסף
74190191689 זהב
6.39
6.39
הוסף
*הזמנות מתחת ל400 ש”ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ”ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.