דסקיות לטש נצמדות "6 338 3M

דסקית נצמדת 6" לליטוש וגימור מבית 3M ,בגרעינים P80 עד P500

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
מבצעGC801022127
P120 0.93 0.73 0
מבצעGC801022135
P150 0.9399999999999999 0.73 0
מבצעGC801022168
P240 0.9399999999999999 0.73 0
מבצעGC801022200
P400 1.02 0.73 0
מבצעGC801022218
P500 0.93 0.73 0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.

נתוני מוצר

גרעיניםP80 עד P500
מידות6"
מיועד לליטוש וגימור
חטיבהליטוש
ייצרן3M
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.