קסדות מגן 3M

קסדות מגן לעבודה 3M H-700V
קסדת מגן Class C מאווררת 3M