מסכות להגנת נשימה 3M

מסכת חצי פנים 6200 3M
מסכת חצי פנים 6200 M3
מסכת צבעים 4279
מסכת צבעים לחלקיקים ברמת P2 + גזים ואדים
מסכת חצי פנים 3M 7502/3
מסכת חצי פנים סיליקון 3M

מסכת צבעים

מסכת חצי פנים לצבעים 3M 4251
4251 3M
מסכת חצי פנים לצבע 3M 4251 P2
מסכת פנים מלאה 6800 3M
מסכת פנים מלאה 6800 3M