מוצרים למניעת החלקה ועייפות 3M

סרטים למניעת החלקה 3M

סרט למניעת החלקה עדין 220 3M
סרט למניעת החלקה לרגלים יחפות 220 3M
סרט למניעת החלקה שקוף 620 3M
סרט נגד החלקה שקוף 3M
סרט למניעת החלקה צהוב 630 3M
סרט למניעת החלקה צהוב 630 3M
סרט למניעת החלקה שחור 610 3M
סרט למניעת החלקה שחור 610 3M

שטיחי כניסה 3M Nomad

משטח 5100 3M Safety-walk
פתרונות למניעת החלקה
משטח 5100 3M Safety-walk