לפינג / יהלום 3M

דימונד לפינג 3M 663X
דסקיות לפינג יהלום לאופטיקה 3M
גיליון לפינג 3M 261X
גיליונות לפינג לרמות גימור גבוהות 3M