גבים וצירים לרולוקים 3M

גב רולוק 3M
גב רולוק 3M
גב רולוק "3 חיבור M14
גב רולוק למשחזת 4.5"
ציר גב רולוק 3M
ציר גב רולוק 3M