דיסק השחזה ירוק גרינקופס 3M

דיסק השחזה ירוק גרינקופס "3M 4.5
דיסק השחזה קשיח קרמי קיובטרון 3M